Draudze
 Baznīca
 Galerijas
Meklēšana

 

Ziedojumi

   Cēsu Sv.Jāņa lauku ev. luteriskā draudze apzinās sev uzticēto kultūras mantojumu un pēdējos gados ir realizējusi vairākus nozīmīgus projektus, kas vērsti uz baznīcas saglabāšanu: apkures ierīkošana baznīcā (projekta izmaksas 50 261 LVL), ērģeļu restaurācija (projekta izmaksas 26 513 LVL), altārdaļas logu vitrāžas restaurācija (projekta izmaksas 4286 LVL). Šie projekti ir pabeigti, un to izmaksas segtas gan no draudzes līdzekļiem, gan, pateicoties ziedotāju atbalstam.

    No sirds pateicamies ikvienam, gan privātiem ziedotājiem, gan juridiskām personām, ikvienam, kas jebkādā veidā un ar sev iespējamiem ziedojumiem ir atbalstījušas šo darbu veikšanu.
  Sirsnīga pateicība SIA "Ilga Sigulda", personīgi Jānim Bormanim par ziedojumu 10 000 LVL apmērā 2010.gada rudenī Cēsu Sv.Jāņa baznīcas atjaunošanai.


   2009.gadā, lai novērstu degradējošu mitruma ietekmi uz baznīcas ēku un varētu izžāvēt mūrus pirms tālākas to restaurācijas, tika veikti darbi baznīcas pamatu hidroizolācijas nodrošināšanai, baznīcas sienu atbalstošo kontrforsu stiprināšanai un lietus notekūdens kanalizācijas izveidošanai. Darbu kopējo izmaksu 84 599.69 LVL apjomā segšanai tika ņemts kredīts, kura atlikums 2012.gada februārī sastāda 77 661.36 LVL.

  Šāda apjoma darbs nav paveicams draudzes spēkiem vien, tāpēc lūdzam atbalstu plašākai sabiedrībaiIkviens ir aicināts atbalstīt lūgšanās, gan ziedojumu veidā šo patiešām lielo projektu, kura pirmā kārta ir pabeigta un naudas līdzekļu atmaksa kredītiestādei turpinās. Būsim pateicīgi par katru ziedojumu.

Rekvizīti: 
 Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze
 Reģistrācijas Nr. 90000298210
 A/S SEB Banka, UNLALV2X
 konta Nr. LV19UNLA0050004378022 

     


Mācītājs 
Didzis Kreicbergs

Pieņemšana:otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00,
draudzes namā
 Rīgas ielā 12

kontaktinformācija: tālr.26173331, didzis.kreicbergs@gmail.com


Draudzes priekšnieks
Andis Ozoliņš- Vīksne
Kontaktinformācija: andozo@inbox.lv, mob.tālr.26331433

Draudzes e-pasts: cesu.janadraudze@gmail.com

Copyright 2006; Created by MB Studija »