Draudze
 Baznīca
 Nozares
Sv. Jāņa Sestdienas skola
PAB
Al-Anon
Jaunieši
Diakonija
Svētdienas skola
Bībeles studiju grupas
Mūzika
 Ziedojumi
 Galerijas
 Jautājumi
 Viesu grāmata
Meklēšana

 
Sv.Jāņa Sestdienas skola
 

Kādā no pēdējā laikā veiktajiem statistiskajiem pētījumiem  lasāms, ka viens no pieprasītākajiem apmācību kursiem Latvijā ir mācību kurss projektu vadībā. Un, padomājot filozofiskās kategorijās, - visa mūsu dzīve ir kā nepabeigts projekts, kas mums jāpiepilda un jāīsteno. Katra cilvēka būtiskākais jautājums ir: kā iemācīties mākslu dzīvot? Kāds ir ceļš uz laimi, uz prieku? Tieši nespēja izjust prieku, nepatika pret dzīvi , kas šodien ir tik izplatīta un atklājas visdažādākajos veidos, ir visdziļākā mūsu nabadzība. Nespēja priecāties pieļauj un izraisa nespēju mīlēt, tā rada skopumu, ļaunumu, nenovīdību- visus netikumus, kas liedz mums dzīvot laimīgi.

Savas publiskās dzīves sākumā Jēzus sacīja: „Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem” (Lk 4,18); un tas nozīmē: Es zinu atbildi uz jūsu būtiskāko jautājumu, Es jums rādu dzīvības ceļu, laimes ceļu, vēl vairāk: Es esmu šis ceļš.

Sv.Jāņa Sestdienas skolu, tēlaini runājot, varētu nosaukt par „īso kursu projektu īstenošanā”. Ik mēneša otrajā sestdienā kopējās sarunās pēc kāda mācītāja lekcijas par aktuāliem ticības dzīves jautājumiem mēs mācāmies dzīvot priecīgāk, laimīgāk, ar mieru sirdī- tā, kā to mums māca mūsu dzīves Projektu Vadītājs.
     


Mācītājs 
Didzis Kreicbergs

Pieņemšana:otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00,
draudzes namā
 Rīgas ielā 12

kontaktinformācija: tālr.26173331, didzis.kreicbergs@gmail.com


Draudzes priekšnieks
Andis Ozoliņš- Vīksne
Kontaktinformācija: andozo@inbox.lv, mob.tālr.26331433

Mantzines Guntas Mūrnieces  pieņemšana draudzes namā ceturtdienās no pulksten 17.00 līdz 18.00, kontaktinformācija: cesu.janadraudze@gmail.com

Draudzes e-pasts: cesu.janadraudze@gmail.com


Ekskursijas baznīcā- interesentiem zvanīt Maijai, kontakttālrunis 26617366
Copyright 2006; Created by MB Studija »