Draudze
 Baznīca
Vēsture
St. John's Church - History
Jaunumi citās draudzēs
 Nozares
 Ziedojumi
 Galerijas
 Jautājumi
 Viesu grāmata
Meklēšana

 


Īsi par baznīcas restaurācijas projektu kopumā:

Mēs gribam

Atjaunot Cēsu pilsētas redzamāko simbolu – Sv. Jāņa baznīcu.

Kas jau paveikts

Pēdējo desmit gadu laikā draudze saviem spēkiem baznīcā ir ierīkojusi apkuri, restaurējusi ērģeles un altāra telpas logu vitrāžas.

Ar „Cēsnieku kluba”, ziedotāju, labvēļu  un pilsētas domes palīdzību ir pabeigts apjomīgs darbs pie baznīcas restaurācijas darbu I kārtas – veikta baznīcas pamatu nostiprināšana un hidroizolācija, bez kuras turpmākais darbs pie baznīcas restaurācijas nebūtu  iespējams.

Kas tiek darīts šobrīd

Pēc foruma „Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācija” tiek atjaunotas četrpusējās saites ar Cēsu pilsētas pašvaldību, „Cēsnieku klubu”, mūsu draudzi un LELB, lai sāktu restaurācijas darbu II kārtu, kas paredz fasādes restaurāciju un baznīcas torņa atjaunošanu.

Mēs meklējam sabiedrības atbalstu baznīcas restaurācijas projektam, tāpēc tiek veidota Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekta mājas lapa, kurā atrast aktuālo un noderīgo informāciju par projekta norisi un iespējām līdzdarboties.

Kas jādara

Soli pa solim jāturpina darbs pie baznīcas restaurācijas darbu II kārtas:
 - arhitektiem jāpārskata ēkas tehniskais projekts;
 - draudzes padomei jāstrādā pie mājas lapas izveides un sabiedrisko attiecību jautājumiem;

Lai pilnībā restaurētu baznīcas fasādi, būs nepieciešami  430 tūkstoši latu. Šajā kopējā darbā ir svarīgs katrs atbalsts, arī Tavs!

Tu vari piedalīties baznīcas atjaunošanā:

·         lūdzot!

·         stāstot par restaurāciju draugiem, tuviniekiem, kolēģiem – mājās, darbā, skolā, sociālos tīklos;

·         kalpojot projekta norisēs ar savām prasmēm, laiku, idejām;

·         saredzot, uzrunājot un iedvesmojot mūsu atbalstītājus;

·         ziedojot.

Mērķziedojumu konts Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai:

‍LV53 NDEA 0000 0839 0518 0
‍S.W.I.F.T. kods: NDEALV2X

‍Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Reģ.Nr. 90000298210
‍Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze
‍Lielā skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

 

     


Mācītājs 
Didzis Kreicbergs

Pieņemšana:otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00,
draudzes namā
 Rīgas ielā 12

kontaktinformācija: tālr.26173331, didzis.kreicbergs@gmail.com


Draudzes priekšnieks
Andis Ozoliņš- Vīksne
Kontaktinformācija: andozo@inbox.lv, mob.tālr.26331433

Mantzines Indras Pilikseres  pieņemšana draudzes namā sestdienās no pulksten 9.00 līdz 10.00, kontaktinformācija: cesu.janadraudze@gmail.com

Draudzes e-pasts: cesu.janadraudze@gmail.com


Ekskursijas baznīcā- interesentiem zvanīt Maijai, kontakttālrunis 26617366
Copyright 2006; Created by MB Studija »