Draudze
 Baznīca
Vēsture
St. John's Church - History
 Galerijas
Meklēšana

 

 

   Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā

draudze izsludina

 
   Līguma piešķiršanas procedūru:
  “Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcas  restaurācija un labiekārtošana”.

   Līguma pieškiršanas procedūras identifikācijas numurs:
   ERAF/551SAM/2016/I/06.

   Iepirkums tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības    programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides   aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016.gada 24. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322.).

   Pielikumā iepirkuma nolikums un citi saistītie dokumenti:   Paziņojums par iepirkuma procedūru
  
   Darba kārtības noteikumi

   Nolikums Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācija

   Tāme iepirkumam Cēsu Sv.Jāņa baznīca

   Tehniskā pase

   Projekta dokumentācija

     Mācītājs 
Didzis Kreicbergs

kontaktinformācija: tālr.26173331, didzis.kreicbergs@gmail.com

Draudzes e-pasts: cesu.janadraudze@gmail.com

Copyright 2006; Created by MB Studija »