Draudze
 Baznīca
Atjaunošanas darbi
Vēsture
St. John's Church - History
 Nozares
 Ziedojumi
 Galerijas
 Jautājumi
 Viesu grāmata
Meklēšana

 

 

   Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā

draudze izsludina

 
   Līguma piešķiršanas procedūru:
  “Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcas  restaurācija un labiekārtošana”.

   Līguma pieškiršanas procedūras identifikācijas numurs:
   ERAF/551SAM/2016/I/06.

   Iepirkums tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības    programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides   aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016.gada 24. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322.).

   Pielikumā iepirkuma nolikums un citi saistītie dokumenti:   Paziņojums par iepirkuma procedūru
  
   Darba kārtības noteikumi

   Nolikums Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācija

   Tāme iepirkumam Cēsu Sv.Jāņa baznīca

   Tehniskā pase

   Projekta dokumentācija

     


Mācītājs 
Didzis Kreicbergs

Pieņemšana:otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00,
draudzes namā
 Rīgas ielā 12

kontaktinformācija: tālr.26173331, didzis.kreicbergs@gmail.com


Draudzes priekšnieks
Andis Ozoliņš- Vīksne
Kontaktinformācija: andozo@inbox.lv, mob.tālr.26331433

Mantzines Guntas Mūrnieces  pieņemšana draudzes namā ceturtdienās no pulksten 17.00 līdz 18.00, kontaktinformācija: cesu.janadraudze@gmail.com

Draudzes e-pasts: cesu.janadraudze@gmail.com


Ekskursijas baznīcā- interesentiem zvanīt Maijai, kontakttālrunis 26617366
Copyright 2006; Created by MB Studija »