Draudze
Dievkalpojumi
Draudzes vēsture
Svētdarbības
St. John's Church - Congregation History
 Baznīca
 Galerijas
Meklēšana

 

Svētdarbības

JA JŪS VĒLATIES PIETEIKT SVĒTDARBĪBU CĒSU SV. JĀŅA BAZNĪCĀ

Noteikumi pamatojas uz Latvijas evaņģēliski - luteriskās baznīcas 1989.gada Mācītāju konferences lēmumu "Par vienotām kazuālprasībām Latvijas evaņģēliski - luteriskajā baznīcā” un LELB Koordinācijas komisijas 1991.gada ieteikumiem.  vēra, citu luterāņu baznīcu praksi Eiropā.

Kristība

      Vismaz vienam no kristāma bērna vecākiem jābūt kristītam un iesvētītam Cēsu Svētā Jāņa draudzes loceklim.

       Krustvecākiem (ja tādus vecāki pieaicina) jābūt kādas luterāņu draudzes locekļiem. Par krustvecākiem var pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas konfesiju draudžu locekļus.

Iesvēte

       Iesvētes kandidātam (kurš vēlas saņemt kristību vai iesvēti) jāapmeklē iesvētes lekciju kurss un jāpieņem personisks lēmums saistīt savu dzīvi ticībā Dievam. Par iesvētes kursa laikiem interesēties draudzes kancelejā, vai pie draudzes mācītāja.

Laulība

       Līgavainim un līgavai jābūt kristītiem un iesvētītiem luterāņu baznīcas draudzes locekļiem. Vismaz vienam jābūt Cēsu Svētā Jāņa draudzes loceklim. Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulātajiem pieder kādai citai tradicionālai Latvijas  kristīgai  konfesijai.  Tādā gadījumā jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīme. Laulību lieciniekiem ieteicams būt laulātam pārim. Piesakot laulību jāievēro Latvijas Republikas likumu prasības.

Svētais Vakarēdiens

       Svēto Vakarēdienu draudzes dievkalpojumos var saņemt ikviens Cēsu Svētās Jāņa draudzes vai citu luterāņu draudžu iesvētīts draudzes loceklis.

Svētais Vakarēdiens tiek pasniegts arī bērniem, kas ir kristīti un beiguši iesvētes mācību kursu mūsu draudzes Svētdienas skolā.

Iesvētes mācības kursā  var pieteikties Cēsu Svētā Jāņa draudzes locekļu bērni no  7 gadu vecuma.

Draudzes locekļu slimības vai nespēka gadījumā, draudzes mācītājs ir gatavs pasniegt Svēto Vakarēdienu mājās vai arī slimnīcā.

 

Kristīgā izvadīšana

Mirušajam jābūt Cēsu Svētā Jāņa draudzes loceklim vai kāda no Cēsu Svētā Jāņa draudzes locekļa tuviniekam.

Citus bēru pieteikumus draudzes mācītājs izskata un pieņem savu iespēju robežās.

*        *        *

Radušos jautājumus un citas neskaidrās situācijas esat aicināti pārrunāt ar draudzes mācītāju otrdienās draudzes namā, Rīgas ielā 12 no pl.14.00 līdz 17.00.

Draudzes kancelejas tālr. 64121549.

 ***


 

     Mācītājs 
Didzis Kreicbergs

kontaktinformācija: tālr.26173331, didzis.kreicbergs@gmail.com

Draudzes e-pasts: cesu.janadraudze@gmail.com

Copyright 2006; Created by MB Studija »