Draudze
 Baznīca
 Galerijas
Meklēšana

 
Mūzikas dzīve

Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem!
                                                                                       /Ps. 105:2/
 Mūzika dievkalpojumos
Cēsu Sv. Jāņa draudzē kalpo divas ērģelnieces: Lelde Krastiņa un Olita Neimande. Lelde ir arī baznīcas mūzikas dzīves koordinatore un ērģeļu restaurācijas projektu vadītāja. Olita vada liturģisko ansambli, kurš dievkalpojumos izpilda psalmu dziedājumus. Ansambļa mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst . 17: 00 baznīcā.

  Draudzes kori vada diriģente Rasma Holsta, mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 18:00 baznīcā.

  Draudzē darbojas arī muzikālā apvienība Mājupceļš Lienes Veitneres vadībā. Ansambļa repertuārā ir dziesmas ar pašas Lienes sacerētu mūziku. Ansamblis sniedzis koncertus dažādu konfesiju baznīcās, izdoti arī vairāki mūzikas albūmi.

  Dievkalpojumus ar muzikāliem priekšnesumiem kuplina arī svētdienas skolas ansamblis Santas Augškāpas vadībā, Gabrānu , Kalnupu ģimenes, tāpat arī bērni, kuri spēlē kādu mūzikas instrumentu.

   Dievkalpojumos nereti piedalās arī viesi – mūziķi un kori gan no Cēsīm, gan arī citām Latvijas pilsētām un ārzemēm.

Koncerti

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā jau ilgus gadus tiek koptas un attīstītas  mūzikas  tradīcijas. Pateicoties interesantām un daudzveidīgām koncertprogrammām, mūsu baznīca pēdējos gados kļuvusi par nozīmīgu pilsētas un novada mūzikas centru. Te liela nozīme arī 2005. gadā ierīkotajai apkurei, kas ļauj koncertus plānot visa gada garumā. Jāatzīmē arī fakts, ka baznīcā atrodas trīs instrumenti ( divas ērģeles un klavesīns ) -  pagaidām unikāls gadījums Latvijā , tas dod plašākas iespējas, sevišķi  renesanses un baroka mūzikas atskaņošanai.

Mūsu baznīca cieši saistīta ar ievērojamā komponista un ērģelnieka Alfrēda Kalniņa  ( 1879 – 1951 ) vārdu. Viņš dzimis un bērnību pavadījis Cēsīs, jau 9 gadu vecumā Sv. Jāņa baznīcā sācis mācīties ērģeļspēli. Tieši A. Kalniņa  simtgades sakarā notika pirmais koncerts Cēsu baznīcā pēckara periodā,  spēlēja ērģelnieks Oļģerts Cintiņš. Kopš 2001. gada te notiek A. Kalniņa piemiņai veltītie starptautiskie jauno ērģelnieku festivāli.

Ievērojamās Walcker&CO firmas ērģeles vienmēr piesaistījušas profesionālus mūziķus, kā Tālivaldis Deksnis, Larisa Bulava, Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite, Ligita Sneibe , arī viesus no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas. Koncertos piedalījušies arī kori, orķestri: Rīgas Doma zēnu koris, Latvijas Radio koris, VAK Latvija , LNO solisti, Vidzemes kamerorķestris, Pērnavas kamerorķestris, orķestri no Vācijas, Dānijas. Koncertos iesaistās arī cēsinieki : Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, pilsētas un rajona kori, draudzes ērģelnieces.

    Jauka tradīcija ir Ziemassvētku koncerti, kurus rīko pilsētas skolas.

Mūzikas instrumenti

1 ) Cēsu Sv. Jāņa baznīcā atrodas vienas no Latvijas vēsturiskajām ērģelēm, kuras 1907. gadā būvējusi ievērojamā vācu ērģeļbūves firma  E.F. Walcker &  Co. Ērģelēm ir 41 skanošs reģistrs, 3 manuāļi un pedālis. Tās apzīmētas ar op. 1367 un pieskaitāmas vidēja lieluma romantiskā tipa koncertinstrumentiem ar 2000 stabulēm, daudzām palīgierīcēm, brīvo kombināciju un švellkastē iebūvētu 3. manuāli. 1907. gadā par šo ērģeļu būvi tika samaksāti 12000 zelta rubļu. Lai sagādātu naudu, draudze rīkojusi bazārus, teātra izrādes, bērnu svētkus, koncertus u. c. pasākumus. Ērģelēm ir savdabīgs, Latvijai neraksturīgs prospekts ar jūgendstila elementiem, tas veidots no priedes koka un greznots ar lieliem vara bareljefiem, kuros attēlotas Mārtiņa Lutera un eņģeļu figūras. Prospektā novietots liels daudzums krāsotu cinka stabuļu ( pat divās kārtās ). Instrumenta skanējums ir spilgts, ar romantisku ievirzi, ko vēl pastiprina baznīcas lieliskā akustika. Raksturojot šo instrumentu īpaši jāizceļ izteiksmīgās mēļu balsis – Klarinette 8’ un Vox humana 8’ ( ar savu īpašu žalūziju Schwell Vox humana ), arī stīgu reģistri .

   Ērģeļu speciālistu skatījumā šim instrumentam ir liela vērtība, taču jau 1991. gadā ērģeļu pārbaudes komisija  ( T. Deksnis, R. Jermaks , L.Bulava , L. Krastiņa ) konstatēja, ka nepieciešama nopietna restaurācija. Baznīcā ilgstoši bijis paaugstināts mitrums, kā rezultātā cietušas ērģeļu jūtīgākās daļas – pneimatiskā traktūra ar releju plēšiņām un membrānas, sarūsējušas daudzas skrūves, vītņdrātis u . c . metāla daļas. Radušies defekti izskaidrojami arī ar to , ka daudzas detaļas savu laiku jau nokalpojušas ( aptuvenā norma 50 – 60 gadi ).

   2006. gada februārī tika uzsākta ērģeļu restaurācija, tā notika pieredzējušā restauratora Alvja Melbārža vadībā. Restaurācijas darbi tika pabeigti 2007.gada rudenī, lai instruments varētu skanēt jaunā kvalitātē savai 100 gadei veltītajos koncertos.

2) Baznīcas altārdaļā atrodas nelielas ērģeles, kuras 1882. gadā būvējis pazīstamais Augstrozes ērģeļbūvētājs Kārlis Jirgens. Ērģeles atradušās Raiskuma pagastskolā . Šīs ir vienas no retajām saglabātajām skolu ērģelēm. Šādi instrumenti tika plaši izmantoti 19. gs. ērģelnieku izglītošanai un dziedātmācīšanai skolās, baznīcās un semināros. Ērģelēm ir viens manuālis, 3 reģistri, piekārtais pedālis.

     1960. gadā , lai pasargātu no tālākas bojāšanas un postīšanas, tās nopirka Cēsu Vēstures un mākslas muzejs. 2002. gadā tika uzsākta  instrumenta restaurācija  meistara Alvja Melbārža vadībā, 2006. gada martā  atjaunotais instruments tika ieskandināts. Mazās ērģeles tiek plaši izmantotas gan dievkalpojumos, gan koncertos.

 Ērģelniekam, spēlējot šīs altārērģeles un atrodoties draudzes lokā, rodas jaunas ciešākas garīgas kopības izjūtas. 

  3) Cēsu Sv. Jāņa baznīcā mājvietu atradis arī klavesīns. Tas būvēts 2001. gadā igauņu meistara Pētera Talves darbnīcā pēc ievērojamā 17.gs.flāmu meistara Rukersa instrumentu parauga . Sākotnēji klavesīns atradās Cēsu Izstāžu namā, bet ar laiku izrādījās, ka baznīcas klimatiskie apstākļi tam ir piemērotāki. Šeit klavesīns tiek plaši izmantots koncertos gan kā solo, gan arī kā orķestra instruments. Baznīcas lieliskā akustika ļauj pilnīgāk baudīt šī instrumenta skanējumu.
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas ērģeles
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas ērģeles
"E. F. Walcker & Co" (Ludwigsburg)
 I Man.
Trompete 8'
Mixtur 2 2/3 5f
Bourdon 16'
Rohrflöte 4'
Gemshorn 8'
Dolce 8'
Gedeckt 8'
Quinte 2 2/3'
Octav 2'
Octav 4'
Principal 8'
Viola di Gamba 8'
Hohlflöte 8'
 II Man.
Concertflöte 8'
Quintaton 8'
Flauto dolce 4'
Liebl. Gedeckt 16'
Viola d'amour 8'
Bourdon 8'
Principal 8'
Principal 4'
Gemshorn 4'
Cornett 8' 4-5f
Clarinette 8'
 III Man.
Aeoline 8'
Voix celeste 8'
Liebl. Gedeckt 8'
Salicional 8'
Geigen principal 8'
Travers flöte 4'
Quintaton 16'
Fugara 4'
Vox humana 8'
Tremolo
 Pedal
Posaunenbaß 16'
Octav 4'
Octav 8'
Principalbaß 16'
Subbass 16'
Gedecktbaß 16'
 
I/P,II/P,III/P
II/I,III/I,III/II
Crescendowalze, Kombination I
Schwelltrit für III Man.
Schwelltritt für Vox humana
Kolektivpedale P, MF, F, Tutti
 Tonumfang - Man. C - g3
Ped. C - f1
     


Mācītājs 
Didzis Kreicbergs

Pieņemšana:otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00,
draudzes namā
 Rīgas ielā 12

kontaktinformācija: tālr.26173331, didzis.kreicbergs@gmail.com


Draudzes priekšnieks
Andis Ozoliņš- Vīksne
Kontaktinformācija: andozo@inbox.lv, mob.tālr.26331433

Draudzes e-pasts: cesu.janadraudze@gmail.com

Copyright 2006; Created by MB Studija »